By Autson Web Design

Kemi 17 mysafirë dhe nuk ka anëtarë në duke shfletuar

Për ne

KENTAUR IMPEKS është kompani tregtare me 100% kapital vendas.

Selia e kompanisё gjendet në afërsi të menjëhershme pran panairit të Shkupit në objekte moderne për biznes të sapo ndërtuara.

Një ndër veprimtarit themelore të kompanis është importi dhe shitja e metaleve dhe atë të;plastifikuar,galvanizuar,të ngjeshur nxeht,të ngjeshur ftoht dhe lim alumini,plaka dhe metal profilës.

Prodhimtaria është aktivitet në të cilën gjithnjë e më shumё investohet në makinat e reja moderne.Gjithashtu përfshin prodhimin e profilizuar,brinjëzimin e llamarinës në form të tjegullave dhe trapezoid nga plastika dhe lim të galvanizuar,profile për tavane HANTER DAGLAS,profile të galvanizuara dhe paisje për ajër të kondicionuar.

Prodhimin e olluqeve horizontale dhe gjysëm rethore vertikale nga lim plastikë si dhe galanteri të përgjithshme kallaji (mbrojtëse nga erërat,mbrojtëse nga dëbora etj.)

Prodhimtaria përfaqëson dhe konfekcionin lim të galvanizuar sipas porosis të blerësit.

Veprimtaria e shërbimit përfaqëson përpunimin e konstrukcioneve metalike,montim të kulmeve të shtëpive,ndërtesave të banimit dhe objekteve industriale nga lim në form trapezoidi ose pllakore,vendosjen e kulmeve dhe mureve me panel poliuretane.

Në kompanin punon dhe depoja doganore me sipërfaqe prej 700 m2.

Atë që KENTAUR IMPEKS e veqon si udheheqës në krahasim me të tjerët është vargu i madh i prodhimeve,me flotën e vet për transportin e mallit,sistemin bashkohor të DOGANЁS LOKALE,shpejtësi dhe montazhim të klasit të lart,stafi profesional dhe përkushtimi është gjithmon të jemi më të mirë se të tjerët.

 

Локација / Location